Om mig - kontakt
Efter att ha arbetat som förstelärare och utvecklingsledare i Stockholm så har jag nu återvänt till att vara förstelärare i Täby. Jag bor i skärgårdsstaden Vaxholm, vilket är ett härligt ställe att bo på. Jag har ett stort intresse för skolutveckling och arbetar mycket med IKT-pedagogik i min undervisning. IKT-pedagogik och skolutveckling är sådant som jag reflekterar över här på min blogg Kilskrift. Min blogg  är rankad som en av Sveriges största inom utbildning och pedagogik av Cision.

Jag är en stor förespråkare för och kännare av att flippa klassrummet (flipped classroom), vilket jag också föreläser om. Mina föreläsningar handlar också om "den mentala flippen" samt vikten av och hur du som lärare kan använda IKT i undervisningen. Även om jag är utbildad 1-7 lärare så föreläser jag ofta och gärna även för högstadiet, gymnasiet, SFI och andra som är intresserade.
Utöver den här bloggen har jag startat och administrerar nu Facebookforumet Flippa Klassrummet, som nu har över 10000 medlemmar.
Den 13 november 2013 medverkade jag i Jonathan Bergmanns podcast The Flipped Side.
Jag har också blivit intervjuad av Åländs Radio när jag var i Mariehamn och föreläste.
I december 2015 var jag med i URs program Lärlabbet med undertiteln Framtidens lärare. Till programmet hör också ett "Eftersnack" som är lika intressant att se. Jag skrev också ett blogginlägg i anslutning till det programmet.

Det flippade klassrummet innebär kortfattat att läraren förbereder det centrala innehållet med genomgångsmaterial i form av webbaserade genomgångar som hemläxa (t.ex. genom en film, wiki, podcast eller text på en blogg) istället för den traditionella föreläsningen i klassrummet. Det ger tid i klassrummet för att arbeta med förmågor och respons samt individuellt stöd.
Det flippade klassrummet innebär inte att du kopplar bort interaktionen mellan lärare och elev. Det är snarare så att kommunikationen mellan lärare och elever ökar. Inga läxböcker glöms i skolan och inga papper saknas vid genomgången av läxan. När du inte längre använder samma tidsmängd till genomgångar finns tid över till annat i klassrummet.

Min grundtanke är att det jag reflekterar över och utvecklar tankar kring är också sådant som jag också vill låta andra ta del av. Därför brukar jag använda mig av uttrycket ”Dela - inte dölja!”, vilket jag visar genom att gärna dela med mig av mina pedagogiska erfarenheter och tankar på min blogg, via twitter och i olika Facebook-grupper. Det eftersom jag tror mycket på kollegialt lärande som en drivande tanke inom pedagogiken. Att ta del av och driva pedagogiska diskussioner i de digitala rummen är något som jag ser som väldigt värdefullt för min egen del, men också för skolutveckling i ett större perspektiv.
Jag gillar att se och skapa möjligheter! Varje lärare ska, med rätt stöd och hjälp, kunna hitta sin egen trygghet i att utveckla IKT-pedagogiska arbetssätt i enlighet med läroplanen.

Mathias Larsson (utvecklare på Barn- och Utbildningsförvaltningen i Östersunds kommun) berättar om min föreläsning i Östersund här.
Emil Jansson (IT-pedagog i Örebro) skriver om mig på sin blogg här.

Jag twittrar på @braneback

Mail: karin.braneback snabela gmail.com
0 kommentarer :

Skicka en kommentar