6 februari 2012

Surfplattor för kunskap

Surfplattornas vara eller icke vara i läsinlärningen har varit på tapeten den senaste veckan. Jag kan inte förstå att man inte tar till sig nya idéer för att ge våra elever en bredare grund att stå på. Att vi använder läsplattor i skolan behöver innebära att vi slänger ut allt annat material. Det behöver inte innebära att vi begränsar oss genom att enbart använda läsplattorna. Men att tro att vi kan hålla den här tekniken utanför skolan är bara naivt. Tekniken finns och används redan, det är bara skolan som inte har insett det och kan se den potential som finns här.
Elever är här och nu. Surfplattan är här och nu. Vår uppgift som lärare är att guida eleverna till möjligheterna som surfplattan ger.

På skolverket finns en rapport om surfplattor som är väldigt intressant att läsa ur flera perspektiv. Det ger en liten men bra blick in i framtiden.

Surfplattor kan skapa mer samarbete utanför lektionerna

"I studien ”There’s an App for That:” A Study Using Apple iPads in a United States History Classroom” undersöker forskarna hur användandet av en särskild applikation till en surfplatta kan påverka studenternas resultat. Forskarna utförde ett experiment där 49 studenter använde läsplattor och 25 studenter arbetade med traditionella metoder under samma undervisningsmoment.
Resultatet visar att gruppen som använde surfplattor fick högre resultat i de tester som utfördes i samband med experimentet. Även om det kvantitativa underlaget är litet menar forskarna att användandet av surfplattan erbjöd studenterna möjligheter till samarbete även utanför lektionstillfällena – något som kan ha påverkat studenternas prestationer. Studenterna som använde de traditionella materialen arbetade mer på egen hand." (Citat från ovanstående länkad sida på Skolverkets hemsida.)

Jag gillar särskilt hur man har låtit elever använda surfplattor i historieundervisning. Ett så "enkelt" redskap som surfplattan gör att elevernas kunskapsinhämtning vidgas till en rum även utanför klassrummet. Vad är det som säger att vi i skolan har monopol på lärande? Hur hemskt är det inte om eleverna råkar lära sig något utanför lektionstid! Både pedagoger och elever tror att kunskap bara kan fås genom att sitta av långa lektioner. Om vi kan tydliggöra (och acceptera) vad som är ny kunskap, i vilken form och i vilka forum det sker så skulle vi göra både oss själva och eleverna en stor tjänst.

1 kommentarer :

  1. Det här med surfplattor tycker jag är väldigt intressant. From HT11 får alla elever en varsin surfplatta (iPad) när de börjar på vår skola. Tyvärr fick inte vi lärare surfplattorna förrän i slutet av terminen så det är inte förrän nu man har börjar komma igång ordentligt! Så det ska bli spännande och se om och hur eleverna tycker om detta verktyg och hur kunskapsutvecklingen blir!

    SvaraRadera