14 februari 2014

Ibland blir flippat flippat

Låt mig först konstatera att det inte är jag som har gjort den här listan. Den kommer från bloggen Teach Thought, men den är så bra att jag känner att jag vill ha den på min blogg och översatt till svenska. Tolkningarna är dock mina egna.
Jag brukar tjata för att räta ut krokiga missuppfattningar. Jag har skrivit till ett antal journalister när jag märkt att deras artiklar har missat stora delar av poängen med flippat klassrum. Det händer alldeles för ofta tyvärr. Deras inställning verkar vara att det inte spelar någon större roll. Om jag fick bestämma så skulle jag vilja lägga in en kurs i enkelt googlande på journalisthögskolan, det skulle avhjälpa många faktafel. Många inom skolans värld sitter också fast i missuppfattningar kring det flippade klassrummet, vilket är väldigt synd.
Vanliga missuppfattningar så.

Du kan bara flippa genom film.
Den absolut vanligaste missuppfattningen och den är så tokigt fel. Ta en titt på min Nybörjarguide så finner du en mängd verktyg (alla utom något enstaka är gratis) som alla hjälper dig att flippa klassrummet på det sätt som passar just dig bäst.

Det är bara den senaste flugan, det är bar en trend och det är helt nytt.
Flippat har seglat upp stort. Själva tankesättet med att elever ska förbereda sig inför lektionerna är däremot inte nytt. Det som är nytt är att de digitala verktygen underlättar undervisning och bedömning. Att be elever förbereda sig inför en lektion har inte varit särskilt vanligt i de yngre åldrarna och vanligaste på högskolor och universitet. (Även om jag tvivlar på att varenda student i högre undervisning har läst igenom föreskriven litteratur i förväg.)
Flippat har varit ett av det senaste årets hetaste samtalsämnen. Jag har aldrig trott att det flippade är den ultimata lösningen. Det flippade klassrummet är en väg emot ett nytt sätt att tänka. En mental flipp. Vi behöver många olika sätt att arbeta i skolan och det flippade klassrummet täcker in dem alla eftersom det centrala är den mentala flippen. Det är lätt att säga att vi måste börja arbeta mer digitalt, det är bra mycket svårare för väldigt många lärare att rent praktiskt börja arbeta med nya metoder.
Jag tror inte att alla lärare måste arbeta med flippat klassrum. Det jag däremot tror är att alla lärare måste göra en mental flipp, om de inte redan har gjort det.

Det är antingen eller. Flippa allt eller inget.
Fel. Det går alldeles utmärkt att flippa en enda lektion eller en enda kurs. Kanske för att det känns som det bästa sättet att arbeta på just där och då eller för att du som lärare rent tidsmässigt faktiskt inte anser dig hinna mer. Eller om du vill testa om det är något som passar dig som lärare. Var lite mer försiktig med att utvärdera om det passar dina elever, för det kan ta tid för elever att gå från passiva mottagare till aktiva producenter av kunskap.
Du behöver absolut inte lägga upp en stor bank med filmer (eller annat) som du sen kör dina kurser/lektioner med. Frågan är om det kanske i värsta fall tom låser fast kunskapen i en enda riktning. Det är i vilket fall inte ett absolut mål att sträva efter.
Flippa precis så mycket som du känner dig bekväm med. Svårare är det inte.

Att flippa är antingen rätt eller fel.
Det finns de som undervisar på ett suveränt sätt utan att flippa en enda sekund. Det finns också sorgliga exempel på hur flippandet kan bli väldigt fel. När man förlitar sig för mycket på tekniken eller flippen i sig. Tekniken blir aldrig bättre än lärarens pedagogik och när eleverna kommer till klassrummet så måste flippen följas upp av en lektion som ser till att utnyttja den frigjorda tiden på bästa sätt. Det går inte att glömma att det är i klassrummet och tillsammans med läraren som den verkliga magin sker.

Det passar bara visas ämnen.
Jag har sett flippar i nästan varenda ämne som finns. Slöjd, svenska, moderna språk, idrott, hemkunskap, psykologi, vårdkunskap, matematik, historia... Jag kan fortsätta en bra stund till. Det hela handlar mest om olika ingångssätt och hur du väljer att använda den frihet som det flippade klassrummet ger.

Du måste skapa allt flippinnehåll själv.
Det kan vara en fördel att göra det eftersom du själv bäst vet var dina elever befinner sig och behöver. Många elever trivs också bäst med det material som den egna läraren tar fram i det flippade klassrummet. Samtidigt så finns det idag en otrolig mängd flippat material även på svenska. Jämfört med mängden som fanns för ett år sedan så har det fullständigt exploderat. Sen kan det finnas en viss glädje i att se många egna och andra elever använda det egna materialet. Men det bör inte vara ett måste eller ett självändamål. Om du lånar så var bara uppmärksam på att du inte tappar kontrollen över innehållet. Att betala för ett helt koncept är för mig obegripligt. Jag skulle inte vilja lägga upp plånboken för någon annans tolkning av innehållet i läroplanen. Det finns gratis resurser och det kommer allt fler. Lägg pengarna på en vettig mikrofon istället för att betala för tex filmer med tillhörande frågor. Ett sådant koncept känns snarare för mig som en fylleribok utan tanke, mening eller genomtänkt syfte.

Det finns inget bevis för att det fungerar.
Förutom de flippande lärarnas vittnesmål om den stora förändring som har skett i klassrum världen över, så finns det en mängd forskning som visar på de positiva effekterna. Allt fler studier kommer hela tiden.


Bland det bästa med det flippade klassrummet är att det är så mångsidigt. Alla lärare kan hitta en bra ingång och få möjlighet att utveckla sitt förhållningssätt till digitala verktyg. Jag har så svårt att se när en del drar upp strikta ramar kring vad som är flippat och inte. (Ramar som inte alls finner sin motsvarighet i det flippade klassrummet.) När man sen ska bestämma över andra om det de gör är flippat eller inte så kanske det snarare leder till att vi hindrar att de digitala verktygen börjar användas vettigt, än att skolan blir mer och framför allt bättre digitaliserad. I grunden spelar det inge roll om vi kallar det för flippat eller inte. Då ser jag det som mycket tristare att en del trycks ner eftersom de inte lever upp till en viss (missuppfattade och absolut) form.
Ledsen om det inte blir en wow-effekt på det här med flippat klassrum nu efter att jag har radat upp alla missuppfattningar (efter förlaga som jag nämnde tidigare). Det viktigaste måste ändå vara att de svenska lärarna ser möjligheterna i att arbeta mer digitalt och på ett vettigt sätt.
0 kommentarer :

Skicka en kommentar