6 januari 2015

Inför en ny termin

En ny termin ligger framför oss. På vår skola har vi studiedag imorgon och jag kommer att få träffa mina elever igen på torsdag. Lite i sista minuten sitter jag nu och tänker jag på vad den här nya terminen innebär. Den andra halvan av läsåret brukar sväva fram lite lättare än den första med en ny klass. Inte bara för att det nu blir ljusare för varje dag, utan också för att du (ja åtminstone jag) har etablerat en grundläggande kontakt med eleverna som det går att bygga vidare på. Det är som om man kan öka farten lite. Ändå är det inte omöjligt att  uppdatera och förnya din undervisning. Att reflektera och börja med nytt fokus kan du egentligen göra när som helst, men det är kanske lättare efter ett uppehåll i skolvardagen. Sen kan det uppehållet vara ett sommarlov, jullov eller egentligen bara en helg. Tanken är att du alltid vill göra det som återstår av läsåret så bra som det bara går.


Så vad jag har funderat över idag är det här:

Ta en titt i ditt klassrum. Tänk efter vad du har där som är nödvändigt och vad du vill förändra. Vilka aktiviteter förekommer i ditt klassrum. Ska ordböckerna stå någon annanstans, fungerar färgpennorna fortfarande och har du placerat lagt skohornet på ett ställe där eleverna lätt kan nå det? Vilken klassrumsplacering fungerar bra för dina elever? Vill du ha olika placeringar beroende på om dina elever ska arbeta med penna och papper eller med digitala verktyg. Kan de sitta på samma sätt eller behöver de ha möjlighet att byta platser? Finns det någon av dina elever som behöver sitta på ett speciellt ställe i klassrummet? Ska de sitta på samma platser hela tiden, eller ska det finnas möjlighet att byta? Tänk igenom i vilka miljöer dina elever bäst arbetar och utgå ifrån det.
Tänk på samma sätt när det gäller ditt eget sätt att tänka kring din undervisningen. Organisera och förbereda ditt sätt att undervisa utifrån dina elevers behov, inte tvärs om.

Den tid som du har utanför klassrummet kan ge dig perspektiv på vad du gör i klassrummet. Använd förtroendetiden inte bara till att rätta prov och läsa in dig på nytt material, utan även till reflektion. Tänk på vad dina mål för undervisningen är och vilka kunskapskrav du vill att dina elever ska nå. Utvärdera kontinuerligt de framsteg du och dina elever har gjort. Om din undervisning förvillat sig iväg är det inte värre än att andas ut och börja om på rätt väg igen. Staka ut en tydlig väg där du ser de mål du har. Om det är svårt så var inte rädd för att diskutera hur du ska göra för att hamna rätt igen med en kollega. Öppna kort är något du tjänar på själv i ett längre perspektiv.

Det är inte bara kollegor du behöver kommunicera med. Att alltid ha en öppen kommunikation med elever och föräldrar är också viktigt. Utvecklingssamtalet är en sak, men kommunikation är ett pågående projekt. Därmed inte sagt att du måste ringa hem till föräldrarna om precis allt. Vilka elever eller föräldrar du kommunicera med kan växla över tid efter behov. En del elever behöver mer återkoppling och det gäller samma sak för föräldrar. Det är inte heller förbjudet att ha kontakt med föräldrar för att berätta positiva saker. Så där från ingenstans. Jag lovar att det är uppskattat. Och när det gäller elever och föräldrars eventuella starka åsikter... Det är inte alltid elever och föräldrar får som de vill, men de ska känna att de är lyssnade på.
Glöm inte att också kommunicera med din rektor. Om hen inte besöker klassrummet tillräckligt ofta måste du förmedla dina kunskaper och funderingar ändå. Hur bra en rektor än är så är hen inte en tankeläsare. Vill du ha fortbildning inom något område? Är det något som du upplever inte fungerar i ditt klassrum som du behöver stöd eller hjälp med? Har du en idé eller vill du berätta om något som fungerar väldigt bra? Åter igen... Det är inte alltid du får som du vill, men det är bra om du ser till att du blir lyssnad på.

Se till att det finns en positiv inställning till lärande i ditt klassrum.Det är kul att lära sig! Det är viktigt att inte bara du tycker det i ditt klassrum. Engagera dina elever och se till att de blir aktiva lärande individer istället för mottagare av kunskap. Var ett stöd för dina elever. Det är viktigt att eleven aldrig är ensam i sitt lärande. Ställ höga (och individuella) krav på dina elever, men också på dig själv.
Se till att använda din tid effektivt. Använd t.ex. inte digitala verktyg bara för att. Bara för att du använder digitala verktyg i ditt klassrum är det inte så att alla aktiviteter med en dator eller lärplatta bidrar till att eleverna uppnår kunskapskraven. Datorn är mer än en skrivmaskin och en lärplatta är mer än en app. Ibland använder du det ena bland använder dina elever det andra. Det är inte de digitala verktygen som är självändamålet. Papper och penna samt böcker bör inte vara ett sällsynt fenomen i ett klassrum. Digitala verktyg och analoga dito kompletterar varandra. God undervisning är inte att använda digitala verktyg, utan att veta när och hur de ska användas.

Skolutveckling och personlig utveckling i den professionella lärarrollen är ett ständigt pågående arbete! Ärligt talat är jag nog lite rädd för den läraren som säger att "jag vet hur man gör när man undervisar". För den ständiga utvecklingsmöjligheten är det som gör det här jobbet så roligt! En bra lärare reflekterar ständigt över sin undervisning och är inte främmande för att utvecklas, förändra och förbättra.

Klara färdiga - flyg!

0 kommentarer :

Skicka en kommentar