7 februari 2015

Forskning på gång!

Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Ibland när det här kommer upp kan det hända att den jag diskuterar med vill visa på motsägelsen i det. Undervisningen ska vara förankrad i forskning. Hur forskar man på något som inte är prövat i verklighetens erfarenhet. Vill du vara rent ordagrann så kanske du inte får det där att gå ihop. I sanningens namn tror jag inte att den exakta noggrannheten är det vi ska haka upp oss på. Dom flesta gör nog inte heller det.
Jag får ofta frågan om vilken forskning som finns bakom just flippat klassrum. Vill du ha just om flippat klassrum så finns det en hel del att hämta på Flipped Learning Networks hemsida. Det går dessutom att använda forskning om både synligt lärande och formativ bedömning på flippat klassrum som modell.
Det finns ganska många C-uppsatsen från landets lärarhögskolor om flippat klassrum. Det är i och för sig roligt att så många studenter intresserat sig för modellen, men samtidigt känns ämnet ganska snävt eftersom alla de jag har läst är fokuserade på matematik och att använda sig av film. Ibland har skribenten inte ens brytt sig om att snäva av sitt "forskningsområde" utan kör på ändå. Hen missar helt enkelt att flippat inte alls måste använda film, vilket för mig förstör lite av trovärdigheten i det jag läser. Vill man vara trovärdig bör man ha bättre koll på grunderna i flippat. (Bara som ett tips.) Sen kunde man önska att studenter inom fler ämnen på lärarhögskolan visade ett intresse för flippat klassrum. En önskan, som sagt var.
Jag har skrivit två av de där rackarna och vet att det inte är något man svänger ihop på en kafferast. Förlåt. Det är inte något som jag svänger ihop på en kafferast i alla fall. Jo det är bra att de här uppsatserna skrivs ändå, inte tu tal om saken.

Men när vi nu inte har en aning om vad vi sysslar med inom digital skolutveckling... Ja förutsatt att vi måste förlita oss på forskarnas vilja att studera exakt det fenomen vi väljer att arbeta med när vi undervisar. Hur kan vi då veta att vi är på rätt spår? Näväl. Hur kan vi åtminstone inbilla oss av vi är det? För någonstns plockar vi vä våra idéer? Någonstans behöver våra idéer om praktisk undervisning stötas och blötas och få en bättre form. Det är det vi gör i sociala medier. I alla fall om vi inte delar skola med ett antal lika entusiastiska tokar som oss själva. För ensam är inte stark. Kollegoism, var ordet sa Bull.

Jag tror att det var för ungefär ett och ett halvt år sedan som jag först fick veta att ett gäng forskare vid Göteborgs Universitet (Insititutionen för pedagogik, kommunikation och lärande) hade ansökt om pengar för att kunna starta ett forskningsprojekt om lärare som har den tokiga idén att ägna sig åt pedagogisk IT-utveckling inom andra strukturer än de som finns på den egna arbetsplatsen. Jag blev från början tillfrågad om att få vara med på ett hörn som referens och har väntat precis som forskargänget i Göteborg på beviljade anslag. Pengar får man inte hur lätt som helst. Det har gått upp och ned under den tid som varit sen jag fick det första mailet. Så någon gång i slutet av förra året fanns möjligheten att sätta igång när projektet satte fart med hjälp av Vetenskapsrådet.
Projektet heter Flipped educatin movement (FEM) och tar alltså sitt avstamp i den otroligt starka flippade gemenskapen som finns bland anat i gruppen Flippa klassrummet på Facebook. Jag startade gruppen för snart tre år sedan. Då var vi ca tio stycken, varav nio inte riktigt förstod vad det hela gick ut på. Vare sig när det gäller flippat eller det här med att vara med i pedagogiska grupper på Facebook. Idag är vi nästan 13000 medlemmar i gruppen. Det är den näst största communityn utanför USA för flippande lärare. Redan när vi var 5000 medlemmar fick jag Jonathan Bergmann att bli ganska förvånad över det höga medlemsantalet och jag han bjöd in mig till sin podcast The Flip side där vi pratade om fenomenet. Jag bloggade även om det, som sig bör. Avsnittet heter The Flipped Movement Reaches Sweden and Debunks a Myth.

Tillbaka till FEM. Såhär beskrivs projektets syfte.
"Syftet med detta projekt är att studera dessa framväxande praktiker där lärare ägnar sig åt pedagogisk IT-utveckling utanför traditionella strukturer och skolan som organisation. Genom att ta ett innovativt forskningsfokus för att analysera lärares professionella IT-kompetensutveckling syftar projektet vidare till att bidra till forskning om IT och skolutveckling. Projektet tar sin utgångspunkt i ett exempel på en snabbt växande undervisningsmodell, såväl internationellt som nationellt, med stark tonvikt på att använda sig av digitala verktyg: det flippade klassrummet."
Det som är riktigt kul är att det här kan få effekter även för andra grupper av lärare som gillar skolutveckling som sker lite utanför de traditionella ramarna. Det berör inte bara Flippat klassrum, även om det är vad som ligger till grund för arbetet. Inte nog med det. Resultaten av studien ska sen ut i verkligheten.

"En särskilt viktig målsättning med projektet är att förutom att bidra till diskussionen kring den flippade-klassrums-modellen genom vetenskapliga publikationer, också återkoppla resultaten mer direkt till lärare genom att presentera pedagogiska konsekvenser från vår forskning som inslag vid lärarutbildningar, i fortbildningssammanhang och i populärvetenskapliga publikationer."

Det ska ut till lärare som ska förankra forskning i sin praktiska verklighet och det också hitta till lärarutbildningen.
Det här grymt häftigt! (Det är ett gammalt uttryck säger mina barn, men vadå - jag är gammal.)Dessutom får jag vara med på det här. Hade du sett mig nu skulle de se mina glädjeskutt.
I slutet av februari så ger jag mig av till Göteborg för att få prata kollegialt lärande och flippat klassrum. Yes!

Joy swinging, CC (by), Loren Kern

0 kommentarer :

Skicka en kommentar