13 juli 2012

Vad händer i det flippade klassrummet?


Jag gillar citat. Ett av mina absoluta favoritcitat är ett av komikern Groucho Marx:
"Those are my principles, and if you don't like them... well, I have others."
Det är ett förhållningssätt som jag försöker följa både privat och i yrket. Jag har mina principer, men dom är inte orubbliga. För att kunna utvecklas måste man vara beredd att kunna ta till sig nytt och omvärdera. Någonstans däri ligger också anledningen till varför det flippade klassrummet tilltalar mig så mycket.


"There is no such thing as THE flipped classroom" - Aaron Sams 


Kritik som ibland läggs fram mot det flippade klassrummet är att det aldrig kommer att fungera eftersom det skulle bli alldeles för många filmer för eleverna att titta på i alla ämnen och i alla moment. "Tänk dig själv att behöva se tio filmer i veckan à 15 minuter - det fungerar ju inte!"  Förutom att en flippfilm inte bör vara mer än 5-10 minuter lång, så vill påpeka att alla moment kanske inte är lämpliga att flippa. Man måste inte flippa allt, tro det eller ej och man måste inte alltid flippa med hjälp av just filmer. (Ibland undrar jag t.o.m. om det ens är något att sträva efter.)
Om det är lämpligt eller inte att flippa ett ämnesområde eller ett visst moment måste däremot alltid utgå från varje individuell pedagog. Därutöver tvivlar jag på att alla pedagoger ens kommer att börja flippa, varpå kritiken faller av sig själv. Att säga att alla lärare ska börja flippa allt är som att säga att alla lärare skulle börja arbeta med enbart LTG när det gäller läsinlärning. Jag tror inte att det finns en enda lösning på kunskapsinlärning vare sig det gäller läsinlärning eller flippade klassrum.

Att rabbla upp ett antal kriterier som uteslutande ger dig det optimala flippade klassrummet är förmodligen inte möjligt. Det gör att modellen blir öppen för kritik (eftersom den kan upplevas som "lös i kanterna"), men fördelen är att det går att anpassa det flippade klassrummet till varje grupp och varje pedagog. Det flippade klassrummet är anpassningsbart oavsett ämne eller pedagogisk grundsyn. Det betyder att den positiva påverkan elevernas kunskapsinlärning inte är beroende av ämne eller det fysiska klassrummet.
Det finns alltså inte en enda metod för att flippa klassrummet som passar alla. Men vad mer är: Enbart filmer gör inte ett flippat klassrum!


"The Flipped Classroom is a mindset, not a method." - Brian Benett


Det vi behöver fokusera på är att en förändring måste ske i vårt pedagogiska tankesätt. Hur använder vi egentligen vår tid i klassrummet?
En del av det här är att tänka igenom hur vi möblerar i klassrummet och varför. Tänker vi alls på det? Om tiden ska användas till "peer instruction" och att guida eleverna genom de olika arbetsuppgifterna så bör vi utgå ifrån det. Om det finns en smartboard och en whiteboard i klassrummet, åt vilket håll står stolarna vända då? Om vi vill att eleverna ska interagera, hur placerar vi eleverna då? Ger vi eleverna de bästa förutsättningarna med tanke på hur vi placerar dom i klassrummet? Hur interagerar vi med eleverna i klassrummet? Låter vi eleverna ställa frågor istället för att svara på frågor?
Det flippade klassrummet handlar inte om filmer, det handlar om ett skifte i tankesätt i hur ett klassrum ska se ut, vad vi gör i klassrummet samt vilken roll läraren och eleven har.
På det stora hela är således det flippade klassrummet inte ett specifikt tillvägagångssätt. Det är snarare ett förhållningssätt och med fokus på vad som händer i klassrummet. Det flippade klassrummet är en ideologi och inte en absolut metod.


"Flipping the classroom is not the answer to solving all of the flaws in our education system. However, neither is doing nothing and continuing on like nothing is wrong." - Brett Clarke

 

Att flippa klassrummet är ingen universallösning och det kommer inte lösa alla problem vi har. Det flippade klassrummet kan däremot frigöra kraften hos eleverna istället för att passivisera dem. Det hjälper till att flytta klassrumkulturen från ett lärarstyrt perspektiv mot elevbyggande kunskap.
Det skapar också möjligheter att hitta behoven hos elever genom olika arbetssätt. Men det är viktigt att vara medveten om att bara för att vi frigör pedagogen, så betyder det inte att han/hon vet vad de ska göra i klassrummet och inte heller säkert vet hur man gör det effektivt. Det är där vi måste fundera igenom vad vi faktiskt gör. Det gäller visserligen inte bara ett flippat klassrum, men för att vi inte ska se det flippade klassrummet som den absoluta lösningen på alla problem i sig självt så får vi inte heller glömma att göra det. Hur för vi arbetet i klassrummet  är den viktiga diskussionsfrågan för att det flippade klassrummet ska kunna gå framåt. Vi måste först hitta vårt engagemang i klassrummet och sedan se hur det flippade klassrummet kan stödja det.

Det flippade klassrummet passar inte alla elever och inte heller alla pedagoger. Även den pedagog som flippar måste ha ögonen öppna för elever som behöver andra sätt att lära sig. Men det är lite av det som är det fina med att flippa klassrummet, att det tillåter olika sätt för eleverna att inhämta kunskap. Jag är övertygad om att det öppnar upp för olika inlärningssätt, i motsats till att cementera traditionella lösningar. Det är som så mycket annat - om man inte tror på det man gör blir det inte bra.


Tiden i klassrummet bör ägnas åt att möta elevernas olika inlärningsbehov, inte att definiera vad lärande är. Lgr 11 ställer stora krav på att vi implementerar IKT i undervisningen. Det handlar inte om att lära eleverna skriva i ett ordbehandlingsprogram eller hitta ikonen för Internet. Det handlar om att ge eleverna ett förhållningssätt till digitala resurser och att våga låta eleverna ta ansvaret för sin egen inlärning. Jag är övertygad om att flippade klassrum kan ta oss ganska långt mot de mål Lgr 11 sätter upp. Förutsättningen är att vi inte får glömma att det vi gör i klassrummet är något som vi måste reflektera över, eventuellt omvärdera och hela tiden utveckla.

Känner att jag vill avsluta med den här filmen om att våga gå i frontlinjen för något man tror på. Bara för att den är så tydlig och bra. Och alldeles underbar. :) Glöm inte att även om man är ensam i det fysiska rummet så behöver man inte vara det i ett större sammanhang.
@braneback
Flippa klassrummet

2 kommentarer :

 1. Bra skrivet Karin. Vi behöver fler sådana här konkreta exempel på hur man aktivt kan arbeta med utveckling i skolan. För den som vill fördjupa sig i det Karin redan förtjänstfullt tar upp om LGR11 så kan denna film rekommenderas:

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=UmO6fty3SL8

  Trevlig kväll,
  Fredrik

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vet inte om jag vill kalla det för en fördjupning direkt. Det är en ganska ytlig film, men den är bra och den visar att Lgr11 är tydlig med det jag tar upp i inlägget. Vill man fördjupa sig bör man sätta sig med Lgr11 och gå igenom texten och tänka igenom vad den innebär för den egna undervisningen när det gäller IKT.

   Radera