17 april 2014

The return of the repetitive parrot

Diskussion i Facebookgrupen Flippa klassrummet. Återigen ett blogginlägg.

Niclas - Det jag har diskuterat med dig, och även andra, är framför allt att det flippade klassrummet inte är samma sak som att använda sig av film (och att det görs som hemläxa).Utan de elementen har det hävdats att det inte är ett flippat klassrum. Jag har om och om igen påpekat att de här två sakerna inte är vad som definierar ett flippat klassrum. Flippa klassrummet kan man göra på flera sätt, men tillbaks har jag fått att det måste vara de här två elementen för att man ska få kalla det flippat klassrum. Jag har aldrig påstått att det inte har varit det vanligaste sättet, utan jag har försökt förtydliga att det inte är det enda sättet. Bra, till att börja med är vi alltså överens om att film inte är det enda sättet att flippa på, för det var vi inte överens om förut.

Jag har också flera gånger skrivit och pratat om att det är vad som händer och hur man jobbar i klassrummet som är det viktiga. Självklart kan det bli bra eller dåligt. Det finns ingen garanti med någon undervisning överhuvudtaget att det blir enbart fullträffar. Flippat klassrum är inget undantag. Den mentala flippen är dock ett viktigt delmoment i att det blir bra eftersom det flippade klassrummet kräver mer av läraren med genomtänkta flippar och lektioner. Det är inget som gör sig självt. Här någonstans vänder du och du går tillbaka till din egen teori där du vill ha filmen som en avgränsningsmöjlighet för att bestämma om något är flippat eller inte. Men det är något som du faktiskt avgränsar själv och det ligger inte i Flipped Learning Networks definition. Om du läser deras definition (som inlägget vi utgår ifrån i den här diskussionen syftar på) med The Four Pillars of F-L-I-P som definierar flippat lärande (och hur det skiljer sig från flippat klassrum) så står det inte med ett ord att det måste vara film man använder sig av.

Jag menar inte att en mental flipp är detsamma som ett flippat klassrum. Att jag vet det är mångt och mycket beroende på att det var jag som myntade begreppet efter att David hade initierat diskussionen i facebookgruppen Flippa klassrummet. Precis som du skriver är däremot den mentala flippen nödvändig för att man som lärare ska kunna få ett välfungerande flippat klassrum. Det går inte att implementera modellen rakt av utan att aktivt tänka om för de allra flesta.
Flipped Learning är –inte- samma sak som flippat klassrum, vilket görs alldeles tydligt och klart i definitionen om De Fyra Pelarna, så den tolkningen är också din egen.

I ditt slutresonemang vet jag inte riktigt vad du tycker då du å ena sidan tycks ogilla att definitionen kan användas på mer än flippat klassrum (så som du tolkar det) och i nästa stund tycker att definitionen ger en bra avgränsning.

Det går alltid att diskutera hur vi ska definiera flippat klassrum och flippat lärande. Någonstans känner jag ändå att vi ska förlita oss på den definition som Flipped Learning Network (som består av flertalet väl kända föregångare och framstående flippare i USA). Vill man skriva in att flippat klassrum måste vara film och hemläxa får man nog skriva sin egen definition.

Några förtydliganden:

  • Jag behöver inte skrivas på näsan i vilken ordning momenten ska göras och att "man vänder alltså på arbetsordningen, därav ordet flipped classroom". Det är jag fullt medveten om, tro det eller ej.
  • Hur ”Flipped Learning” ska översättas i den här versionen kommer att klargöras snart eftersom en översättning av dokumentet om De Fyra Pelarna till svenska pågår just nu.
  • Det flippade klassrummet är en modell och inte en metod.
  • "De" och ”man” som skriver i artikeln heter Jon Bergmann. 
  • Det är jag som är papegojan.


 Bild lånad med tillåtelse av Flipped Learning Network.

0 kommentarer :

Skicka en kommentar