2 september 2014

Dags för föräldramöte?

Nu är vi igång. Skolor över hela landet. Alla elever och alla lärare.

Hundratals flippade klassrum kommer att nystartas eller återlanseras. En del kommer att vara helt beroende av det digitala verktygen, andra kommer att ha flippat som en del av mycket mer. Vilket som är bra. Flippat klassrum vidgar perspektiven och får oss att både integrera samt använda digitalt på ett bättre sätt i skolan. Det ska lyftas fram och premieras.

Det är inte bara vi i skolan som har börjat en ny termin. Föräldrarna gör det också. Föräldrar är en viktig del av skolan. Kommunikationen mellan skola och hem behöver vara tydlig och visa på att det faktiskt finns en förankring mellan det som utgör ett flippat klassrum och modern/beprövad pedagogik samt forskning. När jag börjar med en ny grupp elever är det viktigt för mig att inte bara kasta mig in i det flippade utan någon eftertanke just bara eftersom jag själv kan modellen så väl. Det är snarare viktigt att klargöra begreppet och arbetssättet för inte minst eleverna, men även föräldrarna. Om du inte gör det kan du i värsta fall möta ett motstånd som inte alls hade behövt finnas där.
För föräldrar brukar jag ge en kort version av det jag brukar föreläsa om ungefär. Att informera föräldrarna är viktigt så att de förstår den där pedagogiska tanken bakom. När du presenterar den för dina föräldrar så tänk på att det är en klar fördel att faktiskt veta en hel del om det sätt du tänker undervisa på. Läs på! Här på min blogg finns det väldigt många inlägg om flippat klassrum sen över två år sen nu. Det är en kunskapskälla. (Du kan ordsöka på min blogg i rutan längst upp till höger.) Gör ingenting som du inte kan stå för utan att kunna förankra det i Läroplan och forskning. Läs Läroplanen och gör dig bekant med hur du vill matcha kunskapskraven i just ditt ämne med hjälp av det flippade klassrummet.

Var generös med att svara på frågor! Ifall vi ignorerar frågor så blir oron större. För det är vad det handlar om. Föräldrar vill veta hur vi tänker och varför och det kan visa sig på olika sätt. Genom nyfikna frågor eller genom ett utspel som inte alltid blir så vackra. I botten finns en genuin omtanke om de egna barnen. Du har säkert hört talesättet om hur en mamma är som en tigrinna och försvarar sina barn därefter. Det gäller med all säkerhet alla föräldrar.
Se till att du hänger på en eller flera diskussionsfrågor med det du skickar hem till föräldrarna. Utnyttja möjligheten att skapa diskussionsutrymme på föräldramötet. Skicka det som du också är beredd att diskutera. Det är ok att ge ramar, men se till att de inte är för snäva.

Fundera över vilket innehåll på föräldramötet som du bara förmedlar. Det som endast är envägs kommunikation. Är det vettigt att använda föräldramötestid till att räkna upp de gamla vanliga fakta som vi egentligen inte har någon diskussion kring? Om du redan har bestämt vilket utfall du vill ha av något så är det knappast en diskussionsfråga. De frågorna som inte är diskussionsmaterial kan du lika gärna skicka hem i form av skrift. Sen finns det en del saker som är vettiga att diskutera i klassrummet tillsammans med föräldrar. Gör ett flippat innehåll och använd helt enkelt föräldramötet till att för en bra diskussion med klassens föräldrar och se till att du verkligen lyssnar. På så sätt kan föräldrar bli en verklig tillgång.

0 kommentarer :

Skicka en kommentar