10 mars 2013

Min artikel i Grundskoletidningen

Grundskoletidningen är en alldeles utmärkt tidning - och inte bara för att jag har skrivit en artikel i den. Grundskoletidningen publicerar artiklar och erbjuder kompetensutveckling för grundskolan som är väl förankrad i skolans styrdokument, forskning och praktiska erfarenheter. Målet är att skapa en förståelse för skolforskning och hur den kan omsättas i vardagen. Utgångspunkten är att bidra till en skola som vilar på vetenskaplig grund.
Om du inte har Grundskoletidningen på jobbet så kan du köpa lösnummer eller prenumerera här.

2 kommentarer :