4 augusti 2012

Dela inte dölja!Det finns ett företag som vill göra sken av att de "hjälper" pedagoger när syftet egentligen är att tjäna pengar. De vill ge oss något som skulle hjälpa oss att flippa klassrummet. Jag vill inte nämna några namn (eftersom jag inte har någon lust att ge företaget någon reklam), men om man betalar så mycket folk för att arbeta med projektet under så lång tid och sen påstår att syftet inte alls är att tjäna pengar - nej det rimmar inte. Om man nu vill sälja borde det vara mer renhårigt att gå ut med det ärligt och inte försöka locka till sig kunder genom att fånga upp folk på twitter eller FB-forum och påstå sig enbart vara intresserad av en diskussion. Att man dessutom inte ger cred till de som har banat väg för utvecklingen utan istället nästan vill få det att framstå som att man har kommit fram med idén själv är fult. När "säljaren" dessutom inte har någon större koll på vare sig flippa klassrummet, Lgr eller hur vi arbetar i skolan överhuvudtaget utan ställer de mest banala frågor som borde vara självklarheter om man vill "hjälpa lärare" gör inte saken bättre. Läromedelsförlag som säljer läromedel har åtminstone den kollen och är så pass ärliga att de står för att de vill sälja. Det spelar ingen roll hur mycket man än påstår sig vilja väl när det bakomliggande syftet är något annat och man inte är öppen med det.

Om man vill flippa sitt klassrum tycker jag inte att det är vettigt att köpa ett företags tjänster över nätet. Att flippa klassrummet är en medveten handling som utgår från varje enskild lärare och inte från ett företags filmer. Lärarna må vara välrenommerade (och har fått rejält betalt för sin insats), så visst kan jag förstå att det lockar... men vill man flippa sitt klassrum rekommenderar jag inte att man köper ett färdigt koncept utan att man tänker igenom sitt eget sätt att förhålla sig till ämne, syfte och kunskapsförmågor. Det är pedagogens egna styrka som ska vara utgångspunkten och inte ett enskilt företags produkter.
Jag vill inte på något sätt gynna ett företag som inte vågar vara öppen med att det egna syftet egentligen är att tjäna pengar och som använder sig av fula metoder för att göra det. Jag twittrar, skriver blogg och administrerar ett FB-forum eftersom jag tror på att dela. Att vi pedagoger är öppna och stöttar varandra är för mig både glädjande och självklart. FB och twitter är möjligheter som gör att vi kan bygga nätverk, vidareutbilda oss och skapa utveckling. Det kräver en öppenhet, genorositet och villighet att dela! Det är tråkigt att det finns de som utnyttjar det under förtäckta föresatser.

Dela inte dölja!

0 kommentarer :

Skicka en kommentar