10 augusti 2012

Föräldratycket


Jag skickade ett mail till mina elevers föräldrar för att uppmana dom att skriva på Föräldratycket. Jag tycker att de har så vettiga tankar och jag gillar att de delar det med mig. Jag tänkte att de säkert skulle kunna bidra till något mycket positivt på Föräldratycket. Jag fick några rader tillbaka som gjorde mig glad. Jag har lyft ut ett citat som jag vill dela på bloggen eftersom det visar att det som engagerar elever också ger en vilja att lära mer. Även ur ett föräldraperspektiv. (Jodå - jag frågade och fick lov att använda citatet.)

"Jag tror just som du skriver att nyckel är att få barnen att vilja lära sig och stimulera kunskapsivern. Om barnen har med sig tron på att de kan och har redskapen för att lära sig och ta in ny information kommer de ha en bra bas när de ska ta sig ut i livet. Jag märker på O att hen genom bland annat Charlie-bloggen har fått nya perspektiv på det här med att skriva, och ta del av andras tankar och kunskap."

Så härligt att få veta att just det syfte man har med sin pedagogik på ett positivt sätt når ut till både elever och föräldrar.
Jag sänder ut en önskan att ni liksom jag uppmanar era elevers föräldrar att skriva på Föräldratycket. Föräldrar är viktiga för våra elever och därmed viktiga för oss. Vad de tycker är intressant för oss som lärare att få veta.


0 kommentarer :

Skicka en kommentar