16 februari 2013

Det bor inga orangutanger i Afrika

En enda bokstav ger inte hela berättelsen i en bok. Inte heller berättar ett bokstavsbetyg eller resultaten på de nationella proven allt om en elev. Det hade varit positivare om den senaste tidens fokus på skolans kvalitet hade bidragit till bättre utbildningsmöjligheter för alla elever istället för att fastna i order om ett evigt testande och summativt stämplande. Och även om vi ger eleverna aldrig så många prov, så säger statistiken inte allt om våra elever och den svenska skolan.
Kunskapsinlärningen är viktig, men det finns så mycket mer som ger oss bra skolor och elever som är redo inför ett liv utanför skolan. Vad gör då en bra skola som ger eleverna de bästa förutsättningarna inför framtiden?
Här är några tankar jag har:

Eleverna vill vara där
Bra skolor har ett varmt klimat. Eleverna känner sig välkomna och vet att pedagogerna bryr sig om dem. Om det ställs höga förväntningar på eleverna, kommer de att klara av eftersom de har en bra social kontext att luta sig emot.

Höga förväntningarna på skolledare, lärare och elever
Endast det individuellt bästa är gott nog. Höga förväntningar är en grundinställning. Passionen för det är en drivkraft varje dag. En bra skola har en engagerad personal som arbetar tillsammans och de driver sig själva och sina elever till att vilja vara så bra som det bara går. Misslyckande är en lärdom och en väg mot toppen för lärare eller elever.

Engagerade lärare
En lärare bör ständigt arbeta på att förbättra sin förmåga att undervisa. Hen tar del av forskning och diskuterar skolutveckling, tar till sig nya idéer och vågar pröva nytt. En engagerad lärare vet att hen aldrig blir färdigutbildad och ser möjligheterna att omvärdera och förbättra sin undervisning som en utmaning.

Det finns en mängd olika undervisningsmetoder
Inga klasser eller elever är identiska. En bra skola har lärare som förstår det och strävar inte efter att arbeta på exakt samma sätt som andra lärare, med olika klasser eller elever. Däremot så delar de med sig och lär av varandra. De ser också eleverna som bidragare till ny kunskap och kunskapsinlärning för både andra elever och lärare.

Individualiserad undervisning
Det här kan tyckas självklart, men kan vara lättare att tänka än att faktiskt använda aktivt. Elevernas förmåga och behov är olika. För att kunna ge alla elever bästa möjliga inlärningsmöjligheter måste skolans personal inte bara förstå utan också arbeta efter det tankesättet. Undervisning och samverkan med elever måste återspegla behoven hos var och en, med förståelse för alla som individer.

Ledarskap
En skolledare ska ha respekt för elever, föräldrar och personal med en inbyggd vision av höga förväntningar och förmåga att hjälpa andra att lyckas. Skolledaren måste kunna förstå människor och klara av att motivera dem att skapa en positiv attityd i hela skolan. En bra skola känner tillit till en ärlig och omtänksam ledare och en positiv verksamhet kan byggas upp kring en sån person.


Jag har aldrig varit förtjust i vare sig nationella prov eller betyg. Jag är tillräckligt gammal för att ha fått mina första betyg i 3:an. Jag var en exemplarisk skolflicka. Skolan passade mig perfekt och som belöning fick jag tre stycken 5:or och två 4:or. Jag tror inte att det i sig har gjort mig till en bättre eller mer framgångsrik människa. Det behövs många faktorer för att ett barn ska bli en ansvarstagande och produktiv vuxen. På inget sätt kan nationella prov och betyg mäta hela skalan av framgång eller misslyckande. Inte under skoltiden och inte efter. Det faktum att så många politiker och andra människor tror att ett antal prov varje vår kan avgöra skolans och lärarnas kvalitet eller elevernas lärande visar en stor brist på förståelse för vad som gör en bra skola. Och framgångsfaktorerna är många fler än vad jag räknade upp här ovanför.
Att använda skolan som någon sorts fabrik är ett gammalt synsätt och förbereder mer människor för ett liv med enformiga arbeten där man ska göra exakt så som överheten säger, än att ge självständigt tänkande individer. Tack för det, men det är dags att gå vidare nu.


Och det där med orangutangerna? Det var bara ett ämne som vi diskuterade vid middagsbordet idag. Det har lika lite med det här blogginlägget att göra som fler nationella prov och tidigare betyg har med ökad kunskapsinlärning i skolan att göra.Ledare ur DN  2013-02-17 Skolan: Betyg rymmer fakta som missas vid samtal

0 kommentarer :

Skicka en kommentar