9 februari 2013

Flippade citat från mig själv


Jag skriver en hel del på den här bloggen, men jag skriver också en del i facebookgruppen Flippa klassrummet. På senaste tiden har jag skrivit en del där som inte bara är kommentarer utan också mycket reflekterar hur jag tänker kring det flippade klassrummet. Jag skulle visserligen kunna skriva ett blogginlägg om de tankarna helt utifrån ett tomt ark, men jag tänker att eftersom tankarna redan är skrivna så kopierar jag helt enkelt texterna och citerar mig själv. Citaten kan möjligtvis kännas lite lösryckta, men så får det bli den här gången. Om du känner att du inte får ett sammanhang i mina citat så kan du antingen läsa mer i gruppen på Facebook eller helt enkelt fråga mig här.
Så här kommer lite kloka citat från mig själv:

Innehållet blir mer "at the point". Man upptäcker helt plötsligt hur mycket man använder tiden vid genomgångar i klassrummet till konstiga saker som att "humma" eller vika av in på andra spår.

Att flippa klassrummet är inte samma sak som att ge läxa. När du flippar klassrummet ger du eleverna möjlighet till att med hjälp av digitala verktyg förbereda sig inför lektionen. Du får då tid till djupare diskussioner där fler elever här möjlighet att följa med och delta. Det är inte en inbyggd nödvändighet i det flippade klassrummet att eleven tar del av flippen hemma.
En flipp är inte heller nödvändigt vis en film. 
Att flippa klassrummet är en tankemodell och inte en absolut metod.

I början var jag nog inte så medveten om vad jag gjorde utan det var mer en konsekvens av att jag gillar att arbeta med digitala verktyg. Min mentala flipp tog ordentlig fart när jag hittade Sams och Bergmann och den mentala flippen har för mig varit avgörande för att kunna få en bra IKT-pedagogisk tanke bakom det jag gör. Mitt arbete med eleverna har utvecklats hela tiden och gör det fortfarande. Jag tror inte att det fliippade klassrummet är mitt mål utan det är en tanke(modell) på vägen. 

Jag tror att den mentala flippen är nödvändig för att man ska kunna närma sig att kunna arbeta med IKT-pedagogik på ett bra sätt. För en del är det en enkel och snabb tankevurpa, kanske inte ens märkbar. För andra är det oerhört svårt steg att ta. Jag ser visserligen det positiva för eleverna med att flippa klassrummet, men den stora fascinationen för mig är hur modellen har förutsättningar att göra digitala verktyg till naturliga inslag i undervisningen.

Jag är tveksam till att köpa in flipfilmer via företag! Läraren är viktig. Att anpassa flipparna efter sina egna elever är viktigt.

Komplement är en sak. Att låna in en annan film eller att leta efter filmer kan jag tycka är ok. Det jag har svårt för är när man köper in ett helt koncept med filmer (som påstås täcka in läroplanen) och sen använder dom en efter en för att bocka av olika moment i det ämne man undervisar i. 
Det är säkert inte alla som hamnar där, men jag ser en risk i att köpa in filmer och tro att det är en enkel lösning på att använda digitala verktyg i undervisningen. Läraren ÄR det viktigaste delen i undervisningen vare sig man arbetar digital eller inte. Lärarens pedagogik kring flippen är viktig för att den ska ge ett mervärde.Jag tror att det lätt är så att man ser det som ett massivt arbete att göra sina egna filmer - och det är det - och därför underlättar man sin arbetsbörda genom att låna andras filmer. Men vad jag vet så gillar elever för det mesta att den egna läraren gör flippen. Om man nu tycker att det är svårt eller att det innebär för mycket jobb att göra filmer så finns det också andra sätt att flippa på.

Men observera också att jag ser en skillnad i att köpa in ett material som påstår sig täcka allt och att låna in filmer som man tycker fungerar bra med de syften man vill uppnå. Och jag ser också skillnad i att låna en del eller att låna allt. 

Absolut bäst tror jag att det är att göra sina egna flippar. Då utgår du helt och hållet från dina egna elevers behov och du kan bygga vidare på hur lektionen landar i nästa flipp. Det kan man inte helt och hållet göra om man tar någon annans filmer. 

Självklart går det att låna andras filmer, men då får man vara mer uppmärksam på vad syftet är med filmen, hur man tänker bygga upp lektionen, vart flippen ska leda och hur man bygger vidare på den tillsammans med sina elever. Annars blir det lätt så att man bara bockar av ämnesområden istället för att hitta den fördjupade kunskapen.


Den viktigaste delen av att flippa klassrummet är den mentala flippen.Är du redo att ta hoppet för den mentala flippen? 0 kommentarer :

Skicka en kommentar