24 april 2013

Olle Cox om barn och ungdomar på nätet

Olle Cox arbetar på Friends och föreläste på konferensen om sociala medier i skolan om barn och ungdomars agerande och situation på nätet.

Sammanfattningsvis så behöver vi vuxna göra mer. Vi behöver vara mer närvarande och vi behöver ha mer kunskaper om hur barn och ungdomar agera på nätet.
Det handlar om vilka olika utgångspunkter vi alla har. Det som händer på nätet handlar om sociala relationer och hur vi ska hantera dom. Vi ska vara där barn och ungdomar är, även på nätet, och det är viktigt att förstå hur sociala medier fungerar. Att vara närvarande innebär inte att vi alltid ska interagera med eleverna i sociala medier, men de vuxnas närvaro ska vara indirekt tydlig. Det handlar om att se eleverna i ytterligare en dimension. Hur mår dom och hur uttrycks det? Om våra elever känner att vi "kan" deras verklighet och vet vad de pratar om är det också lättare att agera på ett bättre sätt i olika situationer.
Hur jobbar skolan med mobbning och kränkningar i stort? Hur gör vi det i relation till nätet? Det borde vara varje lärares skyldighet att sätta sig in i och försöka förstå hur sociala medier fungerar i barn och ungdomars vardag. Och det är inte samma sak som att gissa sig till hur det fungerar eftersom man har hört talas om det. I det läget blir det ofta "det vet man ju hur de beter sig på nätet". Faktum är att det allra mesta som sker i sociala medier är positivt. Är vi däremot inte insatta i funktioner, både socialt och tekniskt så kan vi inte heller agera på ett bra sätt när det negativa sker. Vi behöver därför också hjälpa barn och unga att skapa positiva sociala relationer i ett förberedande syfte. I grunden har vi också skollagen som i all sin tydlighet inte accepterar mobbing eller kränkningar.


Det handlar om koll som vi vuxna har. Vuxna har ofta inte samma utgångspunkter eller referensramar till internet som de unga har. Minns du första gången som du var ute och surfade på nätet? Det gör inte våra 15-åringar, för i deras liv har internet alltid funnits. Skolgården och klassrummen ser likadana ut idag som förr. Barn och ungdomar mobbar eller kränker inte varandra när vi vuxna ser det, men internet har gett dem ytterligare en dimension där vi vuxna inte i tillräckligt hög grad är närvarande. Vilken kol har du som vuxen på de sajter och begrepp som används av barn och ungdomar på nätet?Det handlar om kompetens.
EU kids Online är ett övergripande internationella nätverk som syftar till att stimulera och samordna utredningar angående barns onlineverksamheter - användning, aktiviteter, risker och säkerhet. Den sammanväver flera metoder för att kartlägga europeiska barns och föräldrars erfarenhet av internet och hur det förändras. Det håller också igång en aktiv dialog med nationella och europeiska aktörer.
Barn och ungdomar r(e)agerar ofta vid kränkningar på nätet. Det som händer på och utanför nätet hänger ofta ihop och många elever har strategier för hur de ska agera vid kränkningar på nätet. Vi behöver ge dom bättre förutsättningar för att göra det.


Det finns olika kompetenser som är bra att ha när vi pratar om och (på olika sätt) som vuxna (re)agerar på det som barn och ungdomar mäter på nätet.
Vi behöver...

  • vara medvetna om vilken definition av kränkningar, diskriminering och trakasserier på nätet.
  •  ha örståelse för konsekvenser av kränkningar, diskriminering och trakasserier på nätet.
  •  veta hur man ska reagera om någon blir utsatt eller om man ser/vet om någon som blir utsatt eller utsätter någon annan för kränkningar, diskriminering och trakasserier.
  • ha ett källkritiskt förhållningssätt.
  • veta hur vi ska hitta info om vad som gör en sida seriös, vilka regler som finns etc - dvs teknisk kompetens.
  • ha en kunskap om vilka lagar som gäller på nätet.


Det är skillnad på risk och skada. Många barn möter "risker", men det är få som tar skada av det. Barn och ungdomar kommer att möta risker i olika forum. Både online och i verkligheten. Det innebär inte att de tar skada. Ju bättre vi kan förbereda och diskutera riskerna i förberedande syfte desto färre barn kommer att ta skada.

Barn behöver stöd. Lyssna och agera!
Och med ett avslutande citat från Olle Cox:
"Om barn och ungdomar alltid känner sig trygga att prata med någon vuxna om det som händer i deras liv så har vi kommit en lång väg!"0 kommentarer :

Skicka en kommentar