20 november 2014

Specialpedagogisk Tidskrift

Här är min artikel som publicerades i Specialpedagogisk tidskrift. Nummer 3/2014 om vi ska vara mer nogräknade. Tidningen ges ut av Svenska Förbundet för Specialpedagogik (SFSP). Jag blev väldigt glad när jag fick en förfrågan om att skriva en artikel för tidningen. Just inom specialpedagogik ser jag stora möjligheter att använda sig av flippat klassrum för att öka elevers förförståelse och ge ökade möjligheter att repetera på individuell nivå. På samma sätt som att SFI är ett väldigt bra område att arbeta flippat med. Egentligen så vet vi nog alla att det som gagnar elever med speciella behov gagnar nästa uteslutande även alla andra elever. Flippat för alla med andra ord.
Du kan läsa artikeln här eller ladda ner den om du hellre vill det. Scribd är suveränt att använda sig för att bädda in tidningartiklar och annat på det här sättet. (Nej det är inte dold reklam, utan jag tycker det.)

0 kommentarer :

Skicka en kommentar